FANDOM


Bolvo RV75, senare Miedia V75 och Bolvo V75, är en bil som har tillverkats sedan 1969.

Första bilen (1969-1983) Redigera

Bolvo RV75 var en personbil tillverkad av Bolvo (dåvarande Miedia)

Andra bilen (1983-1997) Redigera

Miedia V75, efter 1994 Bolvo V75, var den andra bilen.

Tredje bilen (1997-2001, 2004-) Redigera

Bolvo V75 är en bil som tillverkades 1997-2001 och den andra tillverkas sedan 2004.

Se även Redigera